tillage1.jpgtillage2.jpg

PRZEGLĄD PRASY

 

Według szacunków firmy analitycznej PMR, krajowy rynek produktów wspomagających organizm, sprzedawanych bez recepty, w tym suplementów diety prawdopodobnie przekroczy w tym roku po raz pierwszy wartość 10 mld zł i w stosunku do roku ubiegłego urośnie o około 4%. Będzie to o niemal połowę mniej niż w ubiegłym roku, kiedy w stosunku rocznym przyrost sprzedaży przekroczył 7%, ale znacznie lepiej niż w 2010 r. (spadek o prawie 4%) po wejściu w życie ustawy o produktach pogranicza, która wprowadziła nowe definicje klasycznych leków i produktów spożywczych. 
Analitycy PMR prognozują, iż w latach 2015-2016 rynek samych tylko suplementów diety będzie wracał do wysokiej formy, rozwijając się w tempie 9-10% rocznie. Poszczególne segmenty rynku nie będą jednak rozwijać się jednakowo. Według specjalistów w najbliższych latach coraz większą popularnością będą cieszyć się wspomagające organizm preparaty prozdrowotne. Stały popyt utrzymywać się ma na specyfiki zawierające składniki rzadko występujące w środowisku naturalnym (np. selen czy jod). Bez względu na porę roku często kupowane będą preparaty zawierające błonnik. W miesiącach jesiennych i zimowych największym zainteresowaniem cieszyć się mają produkty z witaminą B. Zdaniem analityków w najbliższych latach opłacalny może być handel zagraniczny suplementami diety. Kierunkiem, który może okazać się szczególnie dochodowy, jest Rumunia, gdzie używanie tego typu produktów wciąż się nie rozpowszechniło. 
Dziennik - Gazeta Prawna nr 233 (02.12.2014 r.)

 


Największe sieci handlowe działające w Polsce, skupione w Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD), postanowiły wspólnie zareagować na problem jakim jest nadpodaż jabłek po wprowadzeniu embarga na ich import do Rosji. 8 października rozpoczęły wspólną kampanię „Jem bo polskie”. Przynosi ona jak się okazało, doskonałe efekty, zwłaszcza w sprzedaży jabłek, ale również innych krajowych owoców i warzyw. 
Według szacunków sieci handlowe odpowiadają za około 30% krajowej sprzedaży jabłek, ogółem zaś kontrolują ok. 50% wartości polskiego handlu. Jak podaje POHiD, z powodu rosyjskiego embarga do zagospodarowania jest ogromna ilość aż 700 tys. ton jabłek, które wcześniej trafiały na tamten rynek. 
Choć sieci niechętnie mówią o wynikach sprzedaży poszczególnych produktów, potwierdzają, że reakcja klientów jest zarówno efektem spadku cen, jak i wielu akcji promujących kupowanie polskich produktów. Kampania „Jem bo polskie” została zaplanowana do końca 2014 r., ale jest możliwe, że zostanie przedłużona. Równolegle prowadzone są także inne tego rodzaju akcje. 
Rzeczpospolita nr 233 (02.12.2014 r.)

 


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłaty 14,2 mld zł dopłat bezpośrednich za 2014 r. Kwota ta zostanie rozdzielona między ponad 1 mln 350 tys. polskich rolników. Agencja chce by w pierwszej kolejności wypłaty dostali rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiego embarga oraz afrykańskiego pomoru świń. 
Rzeczpospolita nr 233 (02.12.2014 r.)


 

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Nowa ustawa w kompleksowy sposób określa zasady wykonywania rybołówstwa oraz tryb postępowania, jak również zakres zadań i właściwość organów w odniesieniu do nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich. 
Projektowana ustawa zastąpi regulacje zawarte w obowiązującej obecnie Ustawie z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. nr 62, poz. 574, z późn. zm.). 
Zielony Sztandar nr 48/2014

 

 

 


 

Rada Ministrów przyjęła nowelizację rozporządzenia w sprawie realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, umożliwiającą udzielenie pomocy de minimis producentom rolnym, którzy w tym roku ponieśli szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych położonych na obszarach ochronnych lub na obszarach objętych ograniczeniami w województwie podlaskim. 
Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony w powiatowym biurze Agencji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika w wysokości 850 zł za 1 ha. 
Zielony Sztandar nr 48/2014

 

 

 


 

Resort rolnictwa poinformował, że zobowiązuje się do zakupu chłodni niezbędnych do przetrzymywania dzików na czas prowadzenia badań nad wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w strefach ochronnej i z ograniczeniami. 
W ramach podejmowanych działań mają też nastąpić zmiany odpowiednich rozporządzeń. Ponadto, aby nie doprowadzić do rozprzestrzeniania się wirusa ASF w całej Polsce, zostanie przygotowany nowy projekt ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt z propozycją wprowadzenia w strefie objętej ograniczeniami programu bioasekuracji. 
Zielony Sztandar nr 48/2014

 


 

Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. wyniosła 24670 zł za 1 ha. Oznacza to, że w odniesieniu do II kwartału 2014 r. nastąpił wzrost średniej ceny o 1081 zł, tj. 4,5%, natomiast porównując III kwartał bieżącego roku do III kwartału roku ubiegłego, obserwujemy wzrost ceny o 2114 zł, tj. o 12,4%. 
Średnią cenę sprzedaży 1 ha gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. określono na podstawie zawartych w tym czasie prawie 2,9 tys. umów i sprzedanych prawie 23,3 tys. ha gruntów. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł w 3 województwach: wielkopolskim – 38626 zł/ha, śląskim – 38417 zł/ha i opolskim – 36122 zł/ha. Natomiast najtańsza ziemia rolna była w województwach: świętokrzyskim – 13 993 zł/ha, podlaskim – 16198 zł/ha i podkarpackim – 16852 zł/ha. Największy wzrost średnich cen w III kwartale br. w odniesieniu do II kwartału 2014 r. nastąpił w województwie śląskim. 
Zielony Sztandar nr 48/2014A.S.

 


 

Osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej muszą złożyć do końca listopada PIT-6/PIT6L. W tym roku termin ten upływa 1 grudnia, gdyż 30 listopada wypada w niedzielę. To deklaracja, w której wskazują rodzaj oraz rozmiary produkcji zamierzonej w roku następnym, np. powierzchnię uprawianych grzybów czy liczbę sztuk drobiu, na tej podstawie urząd skarbowy wydaje decyzję o wymiarze zaliczek na podatek dochodowy. To obowiązek m.in. osób zajmujących się uprawą pieczarek, fermową hodowlą drobiu i zwierząt futerkowych oraz innymi uprawami w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych. Rolnicy muszą złożyć deklarację PIT-6/PIT6L niezależnie od tego, czy ich dochód ustalany się według norm szacunkowych, czy też wynika z prowadzonych ksiąg. W tym drugim przypadku dodatkowo deklarują wysokość dochodu przewidywanego w 2015 r. PIT-6L dotyczy tych, którzy wybrali podatek liniowy. 
Rzeczpospolita nr 273 (25.11.2014 r.)

 

Joomla templates by a4joomla