tillage1.jpgtillage2.jpg

Jak wstąpić do PSL

 

O tym, kto może zostać członkiem PSL, jakie są prawa i obowiązki członka mówią art. 5, 6, 7 i 8 statutu PSL.

Przeczytaj Statut PSL

Zgodnie ze statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.

Osoba, która jest członkiem innej partii politycznej, nie może zostać członkiem PSL. Przyjęcie w poczet członków Polskiego Stronnictwa Ludowego następuje na podstawie uchwały zebrania koła PSL, po złożeniu deklaracji członkowskiej popartej pozytywna opinią dwóch członków wprowadzających.

Osoby, które były członkami innych organizacji politycznych mogą być przyjęte do PSL tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez zarząd powiatowy PSL.
W przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma koła PSL, decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje zarząd gminny (równorzędny) PSL, a w przypadku jego braku zarząd powiatowy Stronnictwa. W decyzji wskazuje się koło, do którego nowy członek będzie należał. O ile to możliwe, uwzględnia się prośbę zainteresowanego.

Zgodę na przyjęcie w poczet członków PSL osób zamieszkałych poza terenem danej gminy wyraża właściwy zarząd gminny (równorzędny) PSL.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat członkostwa w PSL - napisz maila lub zadzwoń do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania biura Zarządu Wojewódzkiego PSL.

Zarządy Wojewódzkie PSL

 

Deklaracja członkowska PSL:

Pobierz deklarację członkowską w formacie PDF

 

Oficjalną młodzieżówką Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) jest Forum Młodych Ludowców (FML). 

Jak zostać członkiem FML?

Członkiem FML  może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 35 roku życia.  Jeżeli nie spełniasz tych kryteriów możesz ubiegać się o członkostwo „wspomagające" lub „honorowe".

Po więcej informacji kliknij TUTAJ

Joomla templates by a4joomla